HBO Bouw- en houtconstructie

Bouw- en houtconstructie HBO5

logo VDABlogo Confederatie

 

Overzicht

Infodagen
Opleiding_in_3_delen
Beknopt overzicht van de opleiding

Doelgroep
Duur_van _de _opleiding
Modulefiches
Toelatingsvoorwaarden
OKOT onderwijskwalificerend opleidingstraject VDAB
Inschrijven en kosten
intake
Waar kan de opleiding gevolgd worden?
uurrooster
Procedure van vrijstellingen
Civiel effect

Infodagen

Infodag op zaterdag 28 mei van 10u00 tot 11u00: in  KTA1-gebouw Vildersstraat  Hasselt geeft de opleidingscoördinator een presentatie van de opleiding met de mogelijkheid tot vragen stellen. Hierna kunnen de geïnteresseerden meedoen aan een intakeproef van 11u00 tot 12u30.

Een tweede en laatste infodag wordt uitzonderlijk gehouden op donderdag18  augustus van 18u00 tot 19u00: de opleidingscoördinator geeft een presentatie van de opleiding met mogelijkheid tot vragen stellen, in een lokaal van het KTA1-gebouw. Hierna kunnen de geïnteresseerden meedoen aan een intakeproef van 19u00 tot 20u30.

Opleiden samen met partners

In deze vernieuwde opleiding heeft CVO-STEP  uitdrukkellijk de wens geuit om samen met andere opleidingspartners een succesvolle opleiding uit te bouwen. Samen met VDAB Limburg en de Confedratie Bouw Limburg ontwikkelt zij een vollledige opleiding die praktijkgericht is en die volledig begeleid wordt vanaf je je aanmeldt voor de opleiding tot je een job hebt. Beide partners wensen hier actief aan mee te werken.
Indien je wenst verder te studeren kan je via een brugprogramma een Bachelor Bouw behalen aan de PXL. Ook de hogeschool werkt mee om elke cursist, student maximale kansen te geven een succesvolle loopbaan te starten in de bouwsector. Ook daarna staat de Confederatie klaar om je gespecialisseerde technieken aan te bieden.

Opleiding in 3 delen

De opleiding is modulair en sterk praktijkgericht georganiseerd. Je gaat heel vroeg in de opleiding naar een werkplek waar je onmiddellijk met de uitvoering van de job geconfronteerd wordt. Ondertussen lopen er in het centrum lessen waar de praktijk in denkmodellen wordt gegoten. Hiermee kan je dan aan de slag voor de volgende uitdaging.

De opleiding is opgebouwd uit 3 delen; namelijk het eerste deel gaat over het technisch bouwkundig tekenen. Dit heb je nodig om inzicht te krijgen hoe constructies in elkaar zitten. Pas als je weet hoe constructies er precies uitzien kan je succesvol aan het tweede deel beginnen: de calculatie. In dit opleidingsonderdeel bereken je hoeveel materialen je nodig hebt, wat dit kost aan materialen en werk. Je leert onderhandelen met de klant en je sluit mooie deals voor volgende projecten. Als je deze twee belangrijke competenties onder de knie hebt, ben je klaar om leiding te geven aan een ploeg medewerkers. In het derde en laatste deel leer je hoe een werfplanning in elkaar steekt, hoe je met medewerkers aan de slag gaat en hen motiveert om samen een project tot een succesvol einde te brengen.

Beknopt overzicht van de opleiding

De opleiding loopt over tweeschooljaran. Het eerste schooljaar modulair wordt in samenwerking met de VDAB georganiseerd. De eerste twee delen zullen in een tijdspanne van een kalenderjaar overdag afgewerkt worden overdag. Het derde deel wordt in het tweede schooljaar georganiseerd. Cursisten hebben dan de gelegenheid om werk en studie te combineren. Zij kunnen dan 's avonds de theoretische modules afwerken en overdag het werkplekleren.

Voor de uitgebreide brochure van de opleiding klik hier .

 

 

 

Doelgroep

Cursisten die deze opleiding met succes hebben afgewerkt kunnen tewerkgesteld worden in technische diensten van steden en gemeenten. In alle ander openbare technische diensten zullen zij verantwoordelijke opdrachten vervullen. Naast openbare diensten vinden zij tewerkstelling bij private bouwbedrijven, wegenbouw, expertisebureaus, enz…
De afgestudeerden hebben een grote kans op tewerkstelling al voor ze zijn afgestudeerd.
In vele gevallen zal je een schakel zijn tussen de architecten en de werf. Daar kan je de architect vertegenwoordigen voor de uitvoering van de constructies en nazicht van de details.

Duur van de opleiding

De modulaire opleiding ism VDAB loopt over 2 schooljaren. Start in september en eindigt in het daaropvolgend schooljaar augustus . Om het programma rond te krijgen werken deze curisisten volgens een schema zoals VDAB oplegt. Deze cursisten genieten van het verlof zoals de privé sector die organiseert. Het tweede schooljaar worden 's avonds de lessen geörganiseerd. Je kan dan overdag gaan werken en deel 3 van de opleiding gedurende het verder verloop van het schooljaar mee afwerken. Je behaalt op 2 jaar dan een graduaatdiploma Hout & bouwconstructie !

Modulefiches

Modulefiche Basis Materialen en Constructies
Modulefiche Basis Topografie
Modulefiche Berekenen van constructies
Modulefiche Bouwadministratie
Modulefiche Bouweconomie
Modulefiche Bouwfysica
Modulefiche Bouwkundig tekenen
Modulefiche Bouwwetgeving en administratie
Modulefiche Constructieleer en renovatietechnieken
Modulefiche Kostprijscalculatie
Modulefiche Leidinggeven op de werf
Modulefiche Materiaaltechnologie en uitvoeringstechnieken(1)
Modulefiche planningstechnieken
Modulefiche Praktische organisatie van een team
Modulefiche Sterkteleer
Modulefiche Technische uitrusting van Gebouwen, machines en veiligheid
Modulefiche Topografische toepassingen(1)
Modulefiche veiligheid (VCA)(1)
Modulefiche Wegenbouw
Modulefiche Werkplekleren I 1
Modulefiche Werkplekleren I 2
Modulefiche Werkplekleren II 1
Modulefiche Werkplekleren II 2
Modulefiche Werkplekleren III 1
Modulefiche Werkplekleren III 2
Modulefiche Wiskunde

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden tot het Hoger beroepsonderwijs

Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit wil zeggen:

- voldaan hebben aan de (deeltijdse) leerplicht (= 18 jaar of ouder vóór 31 december, binnen het lopende schooljaar of de module).

- Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het “wettig verblijf”.
Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, ...

- beschikken over één van de volgende studiebewijzen, behoudens afwijking (zie punt 4.1.1.2):

- een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
- een diploma van het secundair onderwijs;
- een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
- een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
- een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
- een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
- een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
- een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
- een diploma van bachelor of master;
- een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de bovenvermelde diploma’s.

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het bestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een HBO5-opleiding.

In geval van een buitenlands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijke gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erkenning in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken:
-    een gelegaliseerde kopie van het diploma;
-    een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het behaald werd;
-    een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan je terecht bij NARIC Vlaanderen.Contactgegevens:
NARIC Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2de verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
http://onderwijs.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric/

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs

Er kunnen afwijkende toelatingsvoorwaarden worden toegestaan. Deze kunnen enkel rekening
houden met de volgende elementen:
-    humanitaire redenen;
-    medische, psychische of sociale redenen;
-    het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef.
De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten.
De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.
De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in jou dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat.


De voorwaarden om een toelatingsproef te organiseren worden opgenomen in het centrumreglement.

Onderwijskwalificerend OpleidingsTraject - OKOT in samenwerking met de VDAB

Je bent werkzoekend, minimum 22 jaar, minimum 2 jaar het voltijdse dagonderwijs verlaten hebben en je bezit nog geen diploma hoger onderwijs, dan kan je via de VDAB en het OKOT-traject op 2 jaar een diploma graduaat Bouw & houtconstructie behalen volledig op de kosten van VDAB. Je wordt onder specifieke voorwaarden vrijgesteld van stempelcontrole.

Contactpersonen VDAB

Eric Bauwens , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   T : 011/27 86 61

Wenst je meer te weten over  OKOT- programma's ? klik hier

Inschrijven en kosten

Doordat de plaatsen beperkt zijn, kunnen de kandidaten zich pas inschrijven na een schriftelijke uitnodiging van de opleidingscoördinator. Deze uitnodiging gebeurt per mail en kan verkregen worden na een positieve evaluatie van de schriftelijke en mondelinge intakeproef .
Er is slechts één inschrijvingsmoment en het ligt vast op dinsdag 30 augustus van 17u tot 20u. 

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend in de school en zijn slechts geldig na het betalen van inschrijvingsgeld. Zie ‘inschrijvingen’ voor de praktische info

Kostprijs
Het cursusgeld varieert per module. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 EUR per lestijd (zie schema programma). Het inschrijvingsgeld bedraagt maximum 600 EUR per schooljaar. Naast het inschrijvingsgeld is er ook een beperkte kost voor kopieën en materiaal. Er wordt voor een heel schooljaar betaald.

Inschrijvings en cursusgeld HBO5 2016 2017

Intake

Alle nieuwe cursisten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake. De intake bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef.  De schriftelijke intakeproef gaat door in het KTA 1-gebouw, vlak na de presentatie van de opleiding  zoals hierboven beschreven: op za 28 mei van 11u00 tot 12u30 en op donderdag 18 augustus van 19u00 tot 20u30.

De resultaten worden binnen de 10 kalenderdagen, per mail bekend gemaakt.  Bij een positieve uitslag wordt de kandidaat uitgenodigd voor de mondelinge proef op de volgende dagen: ma 6 juni of di 23 augustus (op de algemene infodag van CVO-step).  Tegen vr 26 augustus krijg je per mail de uitslag van je mondelinge proef en de eventuele uitnodiging om je in te schrijven op di 30 augustus.

Waar kan de opleiding gevolgd worden

PXL Gebouw B
Campus Elfde Linie
3500 Hasselt

Begin schooljaar: eerste week van september
Einde schooljaar: laatste week van juni

 

Lessenroosters

Procedure voor vrijstellingen (EVC-EVK-beleid).

Cursisten kunnen op basis van voorafgaande studies (EVK - erkenning verworven kwalificaties ) of beroepservaring (EVC - erkenning verworven competenties) een aanvraag tot studieverkorting indienen.

De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de vakcoördinator of de EVC /EVK-coördinator . Je maakt hiervoor op het secretariaat een afspraak. In dit eerste gesprek zal een advies geformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een map op het afgesproken moment.

 • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, foto.
 • Diplomagegevens: diploma, diplomasupplementen, attesten, puntenlijst(en), lesinhouden / doelstellingen (inhoudstabellen van de cursussen die je gevolgd hebt), studiegids (kopiëren) in functie van jouw diploma.
 • Voeg in de grootst mogelijke mate officiële documenten toe aan je vrijstellingsdossier. Laat documenten voor eensluidend verklaren door de werkgever of door de school.
 • Motivatie: motiveer jouw aanvraag tot vrijstelling. Bewijs dat je een vrijstelling verdient (verwijzing naar leerinhouden). Gebruik alle mogelijke middelen om bewijskracht aan te brengen.

Een advies geldt enkel voor één module. Je kan voor meerdere modules telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een module. Na onderzoek van het dossier kunnen er drie soorten beslissingen genomen worden:

 • Geen vrijstelling
 • Onmiddellijke vrijstelling
 • Vrijstelling mogelijk door te slagen in de vrijstellingsproef of assessment .


Indien je deelneemt  aan de proef zal er op basis van de resultaten een beslissing genomen worden of je een vrijstelling krijgt of dat je toch de lessen van de module moet bijwonen.

Werkwijze en stappen

 • Afspraak wanneer de proef doorgaat
 • Bekendmaking van het theoretische deel van de cursus
 • Proef afleggen, assessment
 • Bekendmaking uitslag proef

Civiel effect

Deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde. 

In combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming leidt dit ook tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.